TÜRKİYE - SURİYE İŞ KONSEYİ

UNDP SEKTÖREL YOL HARİTALARI ÇALIŞTAYLARI VE İMALAT SANAYİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI

UNDP ve T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen etkinlikte, "Suriye Krizi'ne Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi" bağlamında; Gaziantep'teki bölge ekonomisinin rekabet edebilirliği ve Suriye krizi ile doğan iş gücünü absorbe edebilme kapasitesi tartışıldı. Programda Suriyeli ve Türk firmalar arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında farklı sektörlere yönelik ayrı oturumlar yapılarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

GAZİANTEP TİCARET ODASI SURİYE MASASI İLE TEMASLAR

Suriye İş Konseyi, 12 Temmuz 2019'da Acarsan Holding, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep'te bulunan T.C. Suriye Eski Büyükelçisine ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde üzerinde durulan konular; Suriye İş Konseyine üye kazandırılması ve yeni yol haritası oluşturulması oldu.

İSTANBUL'DA YEREL EKONOMİK KALKINMA ANALİZİ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI

İNGEV ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğiyle "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" kapsamında 30 Ekim 2018'de "İstanbul'da Yerel Ekonomik Kalkınma Analizi Paydaş Çalıştayı" düzenlendi. Orta Doğu ve Körfez İş Konseyleri Direktörlüğünden Muhammed Ammash'ın katılım sağladığı etkinlikte; İstanbul'daki emek arzına ve talebine odaklanılarak, istihdamı arttırmaya yönelik projelerin nasıl geliştirileceği masaya yatırıldı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ İŞ İNSANLARI İLE TOPLANTI

Suriye İş Konseyi, 8 Ağustos 2018'de Suriyeli iş insanları ile İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Suriye İş Konseyi Başkanı Sait Kılıç, toplantının hedefinin Türkiye'de iş yapmak isteyen Suriyeli iş insanlarının karşılaştıkları sorunları dinlemek ve mümkünse bunlar için çözüm önerilerinde bulunmak olduğunu belirtti. DEİK ve İş Konseyi hakkında katılımcıları kısaca bilgilendiren Kılıç, temennisinin Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması ve bölgenin istikrara kavuşması olduğunu vurgulayarak, öte yandan savaşa rağmen hayatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak İş Konseyinin ikinci amacının mevcut ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu belirtti. Toplantıya katılan kurum temsilcileri; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Aslan Akpınar, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yrd. Mustafa Oğuzhan Korkmaz, İstanbul Kalkınma Ajansı Invest in Istanbul İş ve Meslek Danışmanı İ. Halil Başaran, İstanbul Kalkınma Ajansı Invest in Istanbul Proje Direktörü M. Onur Partal, İstanbul Kalkınma Ajansı Invest in Istanbul Göç Uzmanı Mustafa Battaloğlu, İşkur İstanbul İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aycan Savaş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Uzman Pelin Erdönmez şeklinde sıralandı.

SURİYELİ İŞ İNSANLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI KONULU TOPLANTI

SURİYELİ İŞ İNSANLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI KONULU TOPLANTI, 4 EKİM 2017, İSTANBUL

ABD Başkonsolosluğu'nun 4 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği "Suriyeli Girişimcilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları" konulu toplantıya DEİK'i temsilen Orta doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatörü Suzan Cailliau katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Istanbul'un ABD Başkonsolosu Jennifer Davis yaptıktan sonra, ABD merkezli araştırma kuruluşu "Building Markets " temsilcisi tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin 1.8 milyonunun çalışma çağında olduğu, 2011 yılından bugüne kadar Suriyeli girişimciler tarafından Türkiye'de 6033 firma kurulduğu bunun da 334 milyon dolarlık yatırıma tekabül ettiği belirtildi. Söz konusu firmaların %74'ünün 10 kişiden az istihdam ettiği, %24'ünün 10 ila 50 kişi arasında istihdam yarattığı, %2'sinin ise 50 ila 250 kişi arasında istihdam yarattığı ifade edildi.

Söz konusu şirketlerin %39'unun toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösterdiği, %19'unun imalat ve %10'unun hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli girişimcilerin %67'sinin üniversite mezunu olduğu da vurgulandı. Suriye sermayeli şirketlerde ortalama 9.4 kişi istihdam edildiği de belirtildi. Diğer yandan, Suriyeli girişimcilerin %40'ının dilin en büyük engeli teşkil ettiğini belirttikleri açıklanmıştır. Suriyeli girişimcilerin %71'inin daha önce Suriye'de iş sahibi oldukları da ifade edilmiştir. Türkiye'deki Suriye sermayeli firmaların %11'inin kadın girişimcilere ait olduğu da belirtilmiştir.

Gaziantep merkezli Suriye Ekonomi Forumu Başkanı Rami Sharrak, toplantıda Suriyeli girişimcilerin başarı hikayelerini dinleyeceğimizi belirtti ve sırasıyla Mucahid Akil, Samir Hijazi ve Imad Shanan'ı takdim etti. Söz konusu iş  insanları sırasıyla, iç mimarlık, helal gıda, internet hizmeti ve zeytinyağı sabunu üretiminde Türkiye'de yakaladıkları başarıları anlattılar. Karşılaştıkları en büyük sorunun kanunları anlamak olduğunu, bunun dışında büyük bir zorlukla karşılaşmadıklarını anlattılar. İhracat yapmaya başladıklarını da ifade ettiler. 500 bin çalışan Suriyeliden sadece %26'sının çalışma iznine sahip olduğu da belirtildi.

SURİYELİ İŞ İNSANLARININ YATIRIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ŞANLIURFA’NIN SURİYELİ YATIRIMCILARA SUNDUĞU FIRSATLAR

SURİYELİ İŞ İNSANLARININ YATIRIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ŞANLIURFA'NIN SURİYELİ YATIRIMCILARA SUNDUĞU FIRSATLAR, 25 ŞUBAT 2017, ŞANLIURFA

Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ILO Türkiye Temsilciliği, Suriye Dostluk Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Şanlıurfa Şube Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Suriyeli İş İnsanlarının Yatırım Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Şanlıurfa'nın Suriyeli Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar konulu toplantısı 25 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

DEİK'i temsilen Bölge Koordinatörü Suzan Cailliau katıldığı Toplantıda, ASKON Urfa Başkanı Orhan Şahin, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Reşat Karadeniz, Şanlıurfa Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmalarda, Şanlıurfa şehrinde 600 bin Suriyeli yaşadığı, Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeli'nin iç tüketime katkısı olduğu, Suriyelilerin Türkiye'de 50 bin işletme kurdukları ve istihdama katkı sağladıkları dile getirildi. Suriyeli vatandaşların Türkiye'de 5 yıl ikamet etmeleri halinde vatandaşlık hakkı almalarının ise, doğal bir süreç olduğu bunda yadırganacak bir husus olmadığı belirtildi. Şanlıurfa'nın cazibe merkezleri programına dahil edildiği, yatırımcılara önemli avantajlar sağladığı ve Suriyeli yatırımcıların Şanlıurfa'ya yatırım yapmalarının beklendiği ifade edildi. Geçtiğimiz ay, Suriyeli bir yatırımcının 100 milyon dolarlık gübre üretimi yatırımı için işlemleri tamamladığı belirtildi.

Toplantıya katılan Suriyeli iş insanları ise, bazı sorunlarını dile getirdiler. Buna göre; Suriyelilerin diploma denklikleri, mülk edinememeleri, bankalarda hesap açılamaması, çalışma izinlerinde karşılaşılan sorunlar dile getirildi. Özellikle mesleki eğitimin ihtiyacına vurgu yapıldı. Buna göre; İŞKUR'un ihtiyaç duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitim verilebileceği ve Suriyelilerin söz konusu mesleklere yönlendirilebileceği dile getirildi.

Suriye vatandaşlarının Türkiye'de daha iyi bir entegrasyon için ulusal bir stratejinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

ISPAT Temsilcisi Mustafa Göksu, İçişleri bakanlığı'na bağlı göç idaresinde yatırımcılar için ayrı bir daire kurulacağını belirtti. Suriyeli çocukların çalıştırılmasının yine önemli bir sorun olduğu dile getirildi. Suriyeli iş insanları Türkiye'deki Kanunları da iyi tanımadıklarını belirttiler.

Diğer İş Konseyleri