TÜRKİYE - SURİYE İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2000
Kurucu Başkan: Turgut Doyran
Türkiye Tarafı Başkanı: İbrahim Fuat Özçörekçi
Firma ve Unvanı: Neon Sanayi ve Gıda A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluş:
Karşı Kanat Başkanı:
Firma ve Ünvanı:  

Türkiye ve Suriye arasında iyileşen siyasi ilişkilere paralel olarak 2001 yılında DEİK çatısı altında DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulmuştur. Bu dönemde İş Konseyi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi yönünde lokomotif rol üstlenmiş, karşılıklı olarak bir çok ticaret ve yatırım heyet ziyareti düzenlenmiştir. Yine aynı dönemde Türk firmaları açısından keşfedilmemiş bir pazar konumunda olan Suriye pazarına girmek isteyen firmalara öncülük etmiştir. İş Konseyi'nin temel amacı, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek ve yeni işbirliği fırsatlarının somut projelere dönüşmesi yönünde faaliyet göstermektir.

DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için iki ülke özel sektörleri ve devlet mercileri nezdinde çalışmalar yapmıştır. Kapalı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçiş sürecinde olan Suriye'ye, İş Konseyi olarak, Türk iş çevreleri açısından engel teşkil eden sorunlar tespit edilerek, Suriye tarafına öneriler sunulmuş ve bir çok engelin kaldırılmasında öncülük etmiştir. Bununla beraber 2011 yılından beri Suriye'de devam eden iç savaş sebebiyle DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi çalışmalarını, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Suriyeli iş adamları üzerinde yoğunlaştırmış olup, yaşadıkları problemlere çözüm bulmak amacıyla etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Diğer İş Konseyleri