TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN İŞ KONSEYİ

Aslıhan Berra Helvacı
İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 73
E-Posta: abhelvaci@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri