TÜRKİYE - ÜRDÜN İŞ KONSEYİ

Aziz Toprak
İş Konseyi Bölge Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 29
E-Posta: atoprak@deik.org.tr

Abdullah Esin
İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 21
E-Posta: aesin@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri