TÜRKİYE - ORTADOĞU VE KÖRFEZ İŞ KONSEYLERİ

İzzet Dündar
DEİK/Türkiye - Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Direktör (V.)
Tel: + 90 212 339 50 00 / 5030
E-Posta: idundar@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri