DEİK ETİK DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

DEİK Son Dönem Yayınlar
BUSINESS DIPLOMACY 2
BUSINESS DIPLOMACY 3
'TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK- AB İLİŞKİLERİNDE SİYASİ VE EKONOMİK RİSKLER VE FIRSATLAR RAPORU
YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2019
BUSINESS DİPLOMACY 4
TÜRKİYE'NİN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNDE KONUMLANDIRILMASI
BUSINESS DIPLOMACY 5
BUSINESS DIPLOMACY MACARİSTAN
YURT DIŞI AÇILIM REHBERİ
BUSINESS DIPLOMACY 6
BUSINESS DIPLOMACY 7
BUSINESS DIPLOMACY 8
ENDONEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU
BUSINESS DIPLOMACY 9
BUSINESS DIPLOMACY 10
PAKİSTAN TÜRK FİRMALARI İÇİN İŞ YAPMA REHBERİ
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU
BUSINESS DIPLOMACY 11
BUSINESS DIPLOMACY 12
SLOVENYA’DA EKONOMİK GÖRÜNÜM VE YATIRIM FIRSATLARI
ANGOLA’DA EKONOMİK GÖRÜNÜM VE YATIRIM FIRSATLARI
BUSINESS DIPLOMACY 13
BUSINESS DIPLOMACY 14
AFRİKA KITASAL SERBEST TİCARET BÖLGESİ (AfCFTA) VE TÜRK FİRMALARINA ETKİSİ
REPORT ON BILATERAL TRADE & FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR KUWAIT AND TURKEY
BUSINESS DIPLOMACY 15
YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2021
BUSINESS DIPLOMACY 16
SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ RAPORU
ÇİN’İN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ COVID-19 SALGINI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR RİSKLER VE ÖNERİLER
BUSINESS DIPLOMACY 17
BUSINESS DIPLOMACY 18
DİJİTAL DÖNÜŞÜM RAPORU
BUSINESS DIPLOMACY 19
BUSINESS DİPLOMACY 20
BUSINESS DİPLOMACY 21
TÜRKİYE’DEN ÇİN’E İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖNERİLER ANKETİ SONUÇ RAPORU
BUSINESS DİPLOMACY 22
BUSINESS DİPLOMACY 23
BUSINESS DİPLOMACY 24
DEİK İŞ KONSEYLERİ DÖNEM ÇALIŞMALARI 2017-2019
BUSINESS DİPLOMACY 25
BUSINESS DİPLOMACY 26
BUSINESS DİPLOMACY 27
BUSINESS DİPLOMACY 28
Küresel Ekonomide Türkiye Serisi
BUSINESS DIPLOMACY 1
TÜRKİYE’DEN ÇİN’E İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖNERİLER ANKETİ SONUÇ RAPORU
UGANDA İŞ YAPMA KILAVUZU
Dış Ekonomik İlişkilerde Güncel Konular Serisi
Kültürel Etkileşim Serisi
Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme Serisi