DEİK Son Dönem Yayınlar
BUSINESS DIPLOMACY 2
BUSINESS DIPLOMACY 3
'TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK- AB İLİŞKİLERİNDE SİYASİ VE EKONOMİK RİSKLER VE FIRSATLAR RAPORU
YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2019
BUSINESS DİPLOMACY 4
TÜRKİYE'NİN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNDE KONUMLANDIRILMASI
BUSINESS DIPLOMACY 5
BUSINESS DIPLOMACY MACARİSTAN
YURT DIŞI AÇILIM REHBERİ
BUSINESS DIPLOMACY 6
BUSINESS DIPLOMACY 7
BUSINESS DIPLOMACY 8
ENDONEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU
BUSINESS DIPLOMACY 9
BUSINESS DIPLOMACY 10
PAKİSTAN TÜRK FİRMALARI İÇİN İŞ YAPMA REHBERİ
MALEZYA İŞ YAPMA KILAVUZU
BUSINESS DIPLOMACY 11
BUSINESS DIPLOMACY 12
SLOVENYA’DA EKONOMİK GÖRÜNÜM VE YATIRIM FIRSATLARI
ANGOLA’DA EKONOMİK GÖRÜNÜM VE YATIRIM FIRSATLARI
BUSINESS DIPLOMACY 13
BUSINESS DIPLOMACY 14
AFRİKA KITASAL SERBEST TİCARET BÖLGESİ (AfCFTA) VE TÜRK FİRMALARINA ETKİSİ
REPORT ON BILATERAL TRADE & FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR KUWAIT AND TURKEY
BUSINESS DIPLOMACY 1
Küresel Ekonomide Türkiye Serisi
UGANDA İŞ YAPMA KILAVUZU
Dış Ekonomik İlişkilerde Güncel Konular Serisi
Kültürel Etkileşim Serisi
Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme Serisi